Home / Giáo dục / Mindmap Unit 5 lớp 6 – Cách học Từ vựng tiếng Anh lớp 6 qua sơ đồ tư duy thông minh

Mindmap Unit 5 lớp 6 – Cách học Từ vựng tiếng Anh lớp 6 qua sơ đồ tư duy thông minh

Waterfall that is a layer in thailand Free Photo

Ứng dụng học tiếng Anh lớp 6 Unit 5 – App HocHay cho Android & iOS

Tải app HocHay trên App Store

Tải app HocHay trên Google Play

Mindmap Unit 5 lớp 6 – Cách học Từ vựng tiếng Anh lớp 6 qua sơ đồ tư duy thông minh

Bảng tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 6 bằng mindmap

10 từ mới tiếng Anh lớp 6 Unit 5 – tải về bộ hình ảnh Từ vựng tiếng Anh làm màn hình khoá – Learn English on Lockscreen

  • 1 – 10

  • 11 – 20

Tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 6 Unit 5 có phiên âm – Vocabulary Unit 5 6th Grade

Getting Started

Cùng Học Hay soạn từ vựng unit 5 lớp 6 phần Getting Started nhé!

wonder /ˈwʌn·dər/ (n) kỳ quan

mountain /ˈmɑʊn·tən/ (n) núi

rock /rɑk/ (n) hòn đá, phiến đá

island /ˈaɪ.lənd/ (n) hòn đảo

desert /dɪˈzɜrt/ (n) sa mạc

river /ˈrɪv·ər/ (n) sông

lake /leɪk/ (n) hồ nước

waterfall /ˈwɔ·t̬ərˌfɔl/ (n) thác nước

forest /ˈfɔr·əst/ (n) rừng

cave /keɪv/ (n) hang động

valley /ˈvæl·i/ (n) thung lũng

A Closer Look 1

Cùng Học Hay soạn từ vựng unit 5 lớp 6 phần A Closer Look 1 nhé!

scissor /ˈsɪz.ər/ (n) cái kéo

walking boots /ˈwɑː.kɪŋ buts/ (n) giày ống đi bộ

sleeping bag /ˈsli·pɪŋ ˌbæɡ/ (n) túi ngủ

painkiller /ˈpeɪnˌkɪl·ər/ (n) thuốc giảm đau

backpack /ˈbækˌpæk/ (n) ba lô

sun cream /ˈsʌn ˌkriːm/ (n) kem chống nắng

compass /ˈkʌm·pəs/ (n) la bàn

boot /buːt/ (n) giày ủng

boat /boʊt/ (n) con thuyền

Antarctica /ænˈtɑːrk.tɪ.kə/ (n) châu Nam cực

Communication

Cùng Học Hay soạn từ vựng unit 5 lớp 6 phần Communication nhé!

torch /tɔrtʃ/ (n) đèn pin

diverse /ˈdɑɪ·vɜrs/ (adj) đa dạng

Skills 1

Cùng Học Hay soạn từ vựng unit 5 lớp 6 phần Skills 1 nhé!

essential /ɪˈsen·ʃəl/ (adj) rất cần thiết

cuisine /kwɪˈziːn/ (n) kỹ thuật nấu ăn, nghệ thuật ẩm thực

Skills 2

Cùng Học Hay soạn từ vựng unit 5 lớp 6 phần Skills 2 nhé!

travel agent’s /ˈtræv·əl eɪ·dʒənt/ (n) công ty du lịch

#hochay #tuvungtienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #vocabulary #unit5lop6 #tienganhlop6unit5 #tuvungtienganhlop6unit5

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Huyền Trang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *